Jak skutecznie chronić zysk ze swojej inwestycji? Eksperci Aon Polska


Strona główna >>
Warsztaty >>
Raport GRMS 2007 >>
Ryzyka w projektach >>Jacek Gogołowicz

broker; Dyrektor Biura Aon Polska we Wrocławiu
mgr inż. elektronik-automatyk, MBA
doświadczenie: branża brokerska od r. 1990 (GrasSavoye, Bankowy Dom Brokerski, Aon)
konsulting (własna firma 1996-2004)
specjalizacja: ubezpieczenia majątkowe

Kontakt

Tel.: +48 71 322 11 22
Kom.: +48 601 169 938
Email: jacek_gogolowicz@aon.pl

Aon Polska
Biuro we Wrocławiu
ul. Jagiełły 3/53
50-201 Wrocław
Janusz Słobosz

broker; Dyrektor Aon Global Risk Consulting Biuro w Warszawie
mgr ekonomii - specjalizacja zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
doświadczenie: branża brokerska od r.1995 (Alexander&Alexander, Sedgwick/Marsh, Aon)
specjalizacja: doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management), obsługa projektów typu PPP/PFI w zakresie alokacji ryzyka i ubezpieczeń.

Kontakt

Tel.: +48 22 850 98 41
Kom.: +48 603 330 801
Email: janusz_slobosz@aon.pl

Aon Polska
Biuro w Warszawie
Al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa


Maciej Szulepa

broker; Dyrektor ds. Rozwoju Aon Polska w Warszawie
mgr inż. – budownictwo lądowe
doświadczenie: branża budowlana 1993-1995
branża brokerska od r. 1995 w Aon
specjalizacja: doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w projektach inwestycji budowlano-montażowych: duże projekty przemysłowe, infrastrukturalne, komercyjne

Kontakt

Tel.: +48 22 850 97 27
Kom.: +48 601 215 199
Email: maciej_szulepa@aon.pl

Aon Polska
Biuro w Warszawie
Al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
    Aon Polska Sp. z o. o.
NIP: 526-00-02-151, kapitał zakładowy: 50.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000177321, Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej: ubezpieczeniowej nr 244 i reasekuracyjnej nr 1/R/97, Wpis do rejestru brokerów KNF nr 00000052/U Siedziba Spółki: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 850 97 00, fax.: +48 850 22 97 05