Infographic: de 10 grootste bedreigingen voor uw organisatiecontinuïteit

Een grote brand, storing in computersystemen of een ziektegolf. Het is al vervelend genoeg als uw organisatie ermee te maken krijgt. Nog vervelender is het als dergelijke incidenten uw bedrijfsactiviteiten deels stilleggen. Dan komt uw organisatiecontinuïteit in gevaar.

Effectief continuïteitsmanagement kan het verschil maken tussen faillissement of succesvol voortbestaan. De helft van de organisaties komt de gevolgen van een grote brand niet te boven. In hoeverre is uw organisatie voorbereid op de tien grootste bedrijfsschaderisico's?

In de infographic over continuïteitsmanagement brengt Aon voor u in kaart:

  • Wat in 2015 voor uw bedrijf de belangrijkste continuïteitsrisico's zijn;
  • wat hun potentiële impact is;
  • welke investeringen uw bedrijf robuust en veerkrachtig maken.
Diagnosetool
Wilt u binnen 15 minuten zien hoe het met uw continuïteitsmanagement gesteld is? Vul de diagnosetool in.
Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

Iwan Drost
T 0104487435
E iwan.drost@aon.nl