aon.no   |    kontakt oss

Nyhetsbrev og Invitasjon til Frokostseminar


I dette nyhetsbrevet fokuserer vi på internasjonal arbeidskraft og den økte risiko for terror og epidemier som vi ser rundt oss. Vi setter også fokus på varslede endringer i personvernlov og nye EU regler for bl.a. bøtenivå på opp mot 100 millioner Euro ved alvorlige og gjentatte brudd på personvernloven.

De nye reglene, som kan bli norsk lov allerede fra 2016, krever større fokus fra bedriftens styret rundt IT-strategi, sikkerhet og håndtering av personopplysninger.

Vi holder frokostseminar i Stavanger og Bergen i november med spesiell fokus på internasjonal arbeidskraft, og i Oslo i januar om Cyberrisiko og risikoanalyse.

Les mer og meld deg på under artiklene, eller via boksen til høyre på denne siden.

Internasjonal arbeidskraft
Verden bringes stadig nærmere oss alle.  Vi reiser mer til og fra utlandet både gjennom arbeid og på fritiden. Stadig flere norske arbeidsgiver sender arbeidstakere på kortere og lengere oppdrag i utlandet. Utenlandske statsborgere kommer til Norge for å jobbe for den norske avdelingen i enkelte perioder. Andre sender utenlandske statsborgere på oppdrag fra et annet land enn der statsborgerskapet er registrert - såkalte «tredjelandsborgere».

Mange bedrifter har tatt høyde for regler rundt skatt, bolig, skolegang og bilordninger når borgere sendes på oppdrag i eller utenfor Norge. Har det vært gjort like gode gjennomganger av pensjons- og helseområdet for ansatte som reiser ut? Hva med familien – dersom denne følger med?

Les mer 

Epidemier, kidnapping, terror og øvrige trusler
Kidnapping, trusler og epidemi er temaer som i stadig større grad blir aktuelt for flere av oss, særlig når man har ansatte som jobber utenfor Norges grenser. Ebola er det sist kjente viruset som har medført økt fokus på hvor ansatte reiser – særlig i jobbsammenheng. Aon har nylig etablert et eget team som overvåker og gir råd til våre kunder i forhold til utvikling av situasjonen rundt Ebola

Les mer 

Risikostyring, Personvernlov og Cyberrisiko
Det finnes ikke én eneste industri som er immun mot såkalt cyberrisiko, det vil si risiko relatert til data og nettverk. Vi har de siste årene vært vitne til at hackere – både grupper og enkeltindivider – har gjennomført omfattende dataangrep mot store norske virksomheter. Det registreres daglig forsøk på angrep mot både finansinstitusjoner og industrikonsern i inn- og utland.

Les mer 


Kontakt oss henvendelser@aon.no

Abonner på vårt nyhetsbrev


Frokostseminar

Internasjonal arbeidskraft

Stavanger:
Sola Strand Hotell 18. november

Bergen:
Hotell Radisson Bryggen 27. november

Les agendaen her

Cyberrisiko og Risikoanalyse
Oslo    
KS Agenda 21. januar 2015
   
Meld deg på her