aon.no   |    kontakt oss

Nyhetsbrev Pensjon 


Endringen i pensjon fortsetter
Nyhetsbrevet omhandler denne gang endringen som er foreslått fra regjeringen for ny uførepensjon i privat sektor. Vi setter også søkelys på forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven som kan få konsekvenser for de ansatte og deres pensjons- og personalforsikringer
Et regjeringsoppnevnt utvalg har nå levert forlag til endring av Lov om pensjonstrygd for sjømenn.  Hva skjer når pensjonsalder for sjømenn øker?


Frokostseminar
Vi vil komme tilbake til temaene i dette nyhetsbrevet på våre frokostmøter. Hold av datoen og meld deg på nå. Agenda blir tilsendt i løpet av noen uker. 

Stavanger 10. februar: Sola Strand Hotell
Bergen 17. februar:         Hotell Ørnen
Oslo 26. februar:                 Ekebergrestauranten
Frokostseminar 

Stavanger 10. februar:
Sola Strand Hotell

Bergen 17. februar:
Hotell Ørnen

Oslo 26. februar:
Ekebergrestauranten

Meld deg på her