Aon Norway Nyhetsbrev
Juni 2017
Reiseforsikring

Den lyse årstiden er her og mange av oss planlegger reiser og ferieturer i inn- og utland gjerne i godt selskap med familie og venner. Billetter og pass er dokument som alltid tas med på utenlandsreisen. Husk også å sjekke at gyldig reiseforsikring er på plass før avreise. Sykdom som rammes på utenlandsreise kan bli en stor belastning for privatøkonomien, hvis man ikke har gyldig reiseforsikring og ender opp med å måtte betale for sykeutgiftene selv.

Et nyttig tips er å skrive ned avtalenummer til din reiseforsikring samt telefonnummer til reiseforsikringsselskapets alarmsentral og oppbevare det sammen med passet. På den måten har du kontaktinformasjonen tilgjengelig hvis lommebok eller mobiltelefon skulle bli stjålet.

I en verden hvor terrorhandlinger og naturkatastrofer dessverre inntreffer oftere, vil det være nyttig om man ved utenlandsreiser benytter Norsk UD sitt tilbud om reiseregistrering. En slik registrering gjøres før avreise og vil gjøre det enklere for Utenrikstjenesten å komme i kontakt med deg om noe alvorlig skulle skje der hvor du oppholder deg. Du vil også enklere kunne holde deg oppdatert om det inntreffer hendelser der hvor du er. Gjør registreringen her: www.reiseregistrering.no

Reiseforsikringen kan være aktuell å koble inn dersom man er tilstede på plassen der en terrorhandling finner sted. I slike tilfeller kan det være behov for å benytte evakueringsdekningen i reiseforsikringen. For personer som har en planlagt reise til et sted som rammes av en terrorhandling, kan det være at man likevel ikke ønsker å gjennomføre reisen. I slike tilfeller kan man snakke med forsikringsselskapet for å avklare om avbestillingsforsikringen vil gjelde ved avbrutte reiser. Blir man rammet av en terrorhandling i eller i nærheten av reisemålet og har behov for hjelp, anbefaler vi å ta kontakt med alarmsentralen for nærmere avklaring.

.For mer informasjon


Janne Bernes
Fagsjef Person
m +47 95 87 89 20
e janne.bernes@aon.no
LinkedIn