Aon Norway Nyhetsbrev
Juni 2017
Personalforsikring

Personalforsikringsprogram som tilbys for bedriftens ansatte kan ha et variert dekningsinnhold, alt fra medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet eller dødsfall. Slike engangserstatninger er selve tryggheten i ordningen som vil være en del av et økonomisk grunnlag dersom uhellet eller sykdommen rammer en ansatt.

Fra tid til annen kan det være behov for å få samtalehjelp ved akutte livskriser som rammer den ansattes familie. Dette kan være hendelser som dødsfall i nærmeste familie, ran, voldtekt el. som medfører psykologiske reaksjoner. Mange forsikringsselskap tilbyr dekninger hvor man erstatter et avtalt antall behandlingstimer hos en psykologisk vakttjeneste. I livskriser er det viktig å få snakke med kompetent personell, og en slik forsikring for Psykologisk Førstehjelp kan være til nytte i en vanskelig situasjon. Dette er ofte et lavterskel tilbud som kan omfatte den ansatte og/eller ektefelle og barn.

En slik forsikring kan også være å anse som en kundefordel som er automatisk inkludert i forsikringspakke og andre forsikringsselskap velger å tilby dette produktet som en selvstendig dekning.
For mer informasjon


Janne Bernes
Fagsjef Person
m +47 95 87 89 20
e janne.bernes@aon.no
LinkedIn