Aon Norway Nyhetsbrev
Juni 2017
Er din bedrift klar for EUs nye personvernforordning?

EUs nye personvernforordning, også kalt GDPR (Global Data Protection Regulation), trer i kraft 25. mai 2018. GDPR innebærer at alle virksomheter må forholde seg til strengere regler om hvordan de samler inn og lagrer personopplysninger.

Om ikke dette er på plass innen mai 2018 risikerer bedriften bøter opp til 20 millioner euro, eller 4% av brutto omsetning.

Innføringen av GDPR medfører at bedrifter må kunne dokumentere at man oppfyller de nye kravene.

Her er noen råd til hvordan dere kan forberede dere på den nye personvernloven:


Gå gjennom hva dere har av personopplysninger og hvordan disse lagres
Analyser hvilke sikkerhetssystem dere bruker og hvordan disse virker
Sjekk hvordan eventuelle underleverandører håndterer persondata og om dette er i samsvar med den nye loven
Vær forberedt på å melde avvik som kan medføre risiko for privatpersoner innen 72 timer – etabler varslingsrutiner

Vi har utviklet en modell som viser hvordan Aon kan hjelpe dere i denne prosessen.

GDPR model

GDPR Readiness AssessmentVurder om bedriften er klar for endringene
Hjelper bedrifter med å forstå og redusere risikoene forbundet med den nye personvernloven

GDPR Impact AnalysisKonsekvensanalyse
Kartlegger konsekvensene av et databrudd og gir et bilde av risikoeksponeringene dere står overfor

GDPR Insurance EndorsementForsikringspolise
Inkluderer GDPR i en cyberpolise – GDPR er for mange ikke inkludert i nåværende forsikringsavtaler

GDPR Incident and Claims ResponseAvvik og forsikringskrav
Hjelp til avvikshåndtering. Dette inkluderer rapportering og dokumentasjon, digital analyse og bistand ved forsikringskrav.

For mer informasjon, se vår informasjonsvideo her: http://www.aon.com/gdpr/

Ta kontakt dersom dere ønsker en egen gjennomgang av «GDPR Prepare & Protect» hos dere


Du kan lese hva de nye personvernreglene betyr for din virksomhet på Datatilsynets sider:
https://www.datatilsynet.no/Regelverk/EUs-personvernforordning/hva-betyr/
For mer informasjon


Roger Arenberg
Direktør, Risk Consulting
m +47 46 81 61 30
e roger.arenberg@aon.no
LinkedIn