Aon Norway Nyhetsbrev
Juni 2017
Hva frykter toppledere?

Aons globale risikoundersøkelse av bedriftsledere (Global Risk Management Survey) blir gjennomført annet hvert år, og innhenter data fra i underkant av 2000 selskaper.

I år troner skade på varemerke og omdømme øverst på topp 10-listen. Feil på produkter, bedrageri og korrupsjon kan gjøre skader på bedriftens omdømme, men vi ser at frykten over hvor sårbar en bedrift er i sosiale medier utgjør den største trusselen.

Det er verdt å merke seg cyberkriminalitet som har gått opp fra niendeplass i 2015 til femteplass i år. Antall cyberangrep øker og skadeomfanget er mer omfattende. Metodene som brukes er i stadig endring, og ingen bedrifter kan føle seg trygge mot et angrep. Handlingsplaner ved ev. angrep krever mer kompleksitet enn tidligere. Som nevnt i artikkelen om EUs nye personverndirektiv må alle virksomheter forholde seg til strengere regler om hvordan de samler inn og lagrer personopplysninger fra mai 2018. Om ikke dette er på plass innen fristen risikerer bedriften bøter opp til 20 millioner euro, eller 4% av brutto omsetning.

Undersøkelsen viser også at bedriftsledere er engstelige for å beholde og rekruttere de riktige hodene. Den tradisjonelle arbeidshverdagen er i endring. Generasjon Z er på vei inn i jobbmarkedet, og Milleniumsgenerasjonen vil utgjøre rundt 50% av arbeidskraften innen 2020. I tillegg står vi midt oppi en teknologisk revolusjon som gir arbeidstakere en ny forventning rundt fleksibilitet. For å finne og beholde de riktige kandidatene må bedrifter tenke nytt.

De største redslene for bedrifter

GRMS model

1. Varemerke og omdømmerisiko
2. Nye nedgangstider
3. Økt konkurranse
4. Juridiske eller regulatoriske forandringer
5. Cyberkriminalitet
6. Manglende innovasjonsevne
7. Beholde og rekruttere spisskompetente ansatte
8. Driftsforstyrrelse
9. Politisk risiko/usikkerhet
10. Tredjemannsanvar (Third party liability)

I årets rapport har vi laget et interaktivt kart hvor man kan finne skreddersydde oppdateringer for «sin» bransje. www.aon.com/2017GlobalRisk.

For mer informasjon


Sjur Hille Olsen
Head of Risk
m +47 96 62 62 06
e sjur.olsen@aon.no
LinkedIn