Aon Norway Nyhetsbrev
Juni 2017
Individuelle forsikringer til kollektiv pris

Aon Privat gir ansatte av Aons kunder tilgang til et bredere tilbud av ansattegoder – uten at bedriften må betale for det. Disse godene er fremforhandlet av Aon gjennom vår innkjøpsmakt. Med dette oppnår vi bedre priser og betingelser. Vi har også enkle kjøpsløsninger som kan knyttes til bedriftens intranettside.

Fordeler med Aon Privat:


Aon fremforhandler avtaler innenfor forsikringer og behandlinger gjennom sin innkjøpsmakt
Bedriften kan tilby et ansattegode uten å måtte betale for det
Ansatte får tilgang til behandlingstjenester med bedre vilkår
Supplerer en helhetlig strategi om kompensasjon og behandlingstilbud fra arbeidsgiver
Den ansatte kan spare mye penger
Bedriften kan spandere alt/deler av kjøp i Aon Privat
Enkle kjøpsløsninger som kan knyttes til bedriftens intranettside

Ta kontakt for en samtale om hvordan dere kan tilby private forsikringer til deres ansatte.For mer informasjon
Anette Brown
Director Multinationals
m +47 90 61 62 63
e anette.brown@aon.no
LinkedIn